mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

Voorwoord en historiek

In 2005 werd MDO Techniek opgericht door eigenaar en zaakvoerder Peter Speecke. Het bedrijf richtte zich in eerste instantie voornamelijk op de montage, demontage en het onderhoud van magazijnstellingen, platformen en andere logistieke systemen. Doorheen de jaren kende het bedrijf een stevige groei en evolueerde naar een sterke KMO met een nadrukkelijk familiaal karakter, waarbij doorgedreven innovatie één van de absolute pijlers is.


Het bedrijf kende een constante omzetgroei en ook de diversiteit aan diensten en activiteiten breidde zich jaar na jaar uit. In 2018 werd in Nederland een afdeling van MDO Techniek opgericht om ook daar aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Om de klanten nog beter te kunnen bedienen, werd in 2019 beslist om MDO Techniek op te splitsen in een aantal bedrijven met elk hun expertise en/of regio.

Bedrijf

Het algemene beheer komt in handen van MDO Group. De activiteiten van MDO Techniek worden voortgezet door MDO Technics. Door de grotere focus op internationalisering besloten we bij de opstart van MDO Group en haar dochterondernemingen om een Engelstalige naamgeving toe te passen.

Het doel is om al onze klanten te kunnen behelpen in een straal van 750 km rond Zottegem, waar onze hoofdzetel is. Dit maakt het mogelijk om landgrensoverschrijdend dezelfde services aan te bieden. MDO Group is momenteel werkzaam in de Benelux, Frankrijk én Duitsland.

Het hoofdkantoor van MDO Technics is in België te Zottegem, maar er is eveneens een vestiging in Nederland te Breda én sinds eind 2019 in Frankrijk te Boeschepe. Na een succesvolle start in Nederland besloot MDO Group immers een identieke onderneming op te richten in Frankrijk.

Daarnaast werden de dochterondernemingen MDO Move (industriële verhuisprojecten, magazijninspecties en projectbegeleiding), MDO Software (magazijnapplicaties) en MDO Utilities (HVAC, sanitair, elektrotechniek en modulaire wandsystemen) opgericht, die zich elk specialiseren in specifieke diensten. Zie verder voor meer informatie of neem een kijkje op hun respectievelijke website.

MDO Group to MDO Technics

MDO Utilities

Partner

Na de overname van bvba Carton Roby werd MDO Utilities opgericht in 2020 als onderdeel van MDO Group met als doel zich te focussen op enkele specifieke activiteiten:

 • Centrale verwarming
 • HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning)
 • Groene energie
 • Elektrotechniek
 • Sanitair
 • Modulaire wandsystemen (bureelinrichting)

MDO Utilities bestaat uit erkende en geregistreerde aannemers, die instaan voor de installatie, herstelling en onderhoud van uw centrale verwarming, sanitair en elektrische installaties (huishoudelijk en industrieel).

Het specialiseert zich eveneens in HVAC-installaties (Heating, Ventilation & Air Conditioning) om het klimaat in private én publieke gebouwen te beheersen.

Daarnaast focussen wij ons op de montage van modulaire wandsystemen voor uw bureelinrichting of andere toepassingen (bv. serverruimte).

VCA** CERTIFICAAT

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is een compleet programma, waarbij dienstverlenende bedrijven structureel en objectief gekwalificeerd worden op basis van hun VGM-beheersysteem.

MDO Utilities voldoet aan alle voorwaarden en is VCA** (2 sterren) gecertificeerd.

Enkele voorwaarden om dit certificaat te verkrijgen, zijn o.a.:

 • Beschikken over een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie)
 • Logboek bijhouden van arbeidsongevallen, werkplekinspecties, etc.
 • Operationele medewerkers beschikken over een VCA basis diploma
 • Leidinggevenden beschikken over een VCA VOL diploma
 • Periodieke keuring van middelen en materiaal
 • Doelstellingen op VGM-gebied opstellen en realiseren
VCA certificaat logo

Bedrijfsinformatie

 • STATUTAIRE NAAM: MDO Utilities
 • STATUTAIRE ZETEL: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • FEITELIJK ADRES: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • POSTADRES: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • TELEFOONNUMMER: +32 9 372 62 30
 • EMAIL ADRES: utilities@mdogroup.eu
 • FACTURATIE : invoice@mdogroup.eu
 • WEBSITE: www.mdoutilities.eu
 • REKENINGNUMMER: IBAN BE92 7370 5060 2923
 • AANNEMERSREGISTRATIE: 0737.966.694
 • BTW NUMMER: BE0737.966.694
FIT Entiteitslogo op3lijnen EN

With the support of Flanders Investment & Trade