mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

Centrale Verwarming

Algemeen

MDO Utilities bestaat uit erkende en geregistreerde aannemers, die instaan voor de installatie, herstelling en onderhoud van uw centrale verwarming.

Wij specialiseren ons eveneens in HVAC-installaties (Heating, Ventilation & Air Conditioning) om het klimaat in private én publieke gebouwen te beheersen.

Centraal verwarmde huizen zijn tegenwoordig gemeengoed geworden. Het is, mits goed gebruik, de voordeligste manier om een huis comfortabel te verwarmen. Dit wordt doorgaans gedaan aan de hand van gas, stookolie, elektriciteit en/of groene energie. MDO Utilities kan u bijstaan bij de installatie, herstelling en onderhoud van elk van deze verwarmingsmethoden. Hierbij bezorgen wij u telkens een geldig wettelijk attest.

Betreffende HVAC-installaties focussen wij ons op de luchtbehandeling in (kantoor)gebouwen, magazijnen en private woningen (bv. air-conditioning).

Verwarmingssysteem

Bij een centrale verwarming circuleert warm water in een net van radiatoren, convectors of leidingen die in de vloer zijn ingewerkt.

Het hart van de installatie is de verwarmingsketel. Meestal werkt die op stookolie of gas, maar er bestaan er ook die werken op elektriciteit of hout (pellets of houtblokken). Via een circulatiepomp wordt het water, opgewarmd door de verwarmingsketel, in beweging gehouden. Die doet het water via leidingen circuleren naar verwarmingselementen (radiatoren, convectors of vloerverwarming). Door het expansievat wordt er vermeden dat er drukverschillen optreden wegens temperatuurwisselingen in het circulerende water.

Een verwarmingssysteem bestaat steeds uit drie elementen: een warmte-opwekker, een distributiesysteem en een warmteverdeler. Samen vormen deze elementen een gesloten verwarmingscircuit en verspreiden ze de warmte op efficiënte wijze in de woning.

1126 1

Gas

Een verwarming op gas (aardgas, butaan of propaan) biedt heel wat voordelen ten opzichte van stookolie of elektriciteit. Het is beter voor het milieuvriendelijk, relatief goedkoop en eenvoudig te onderhouden.

Het hoogste rendement krijg je met een condenserende gaswandketel. Deze condensatieketel recupereert warmte van zijn eigen rookgassen. Sinds 2015 mogen enkel nog condenserende gasketels geplaatst worden. Gewone gas hoogrendementsketels voldoen niet meer volgens de laatste wetgeving.

Als je een energiezuinige verwarmingsinstallatie op gas laat installeren, kom je in aanmerking voor een heleboel premies van de overheid. Op de infosite van de Vlaamse Overheid vind je meer informatie over deze premies.

MDO Utilities staat steeds klaar om uw keuze van verwarmingssysteem bij u te komen installeren of om uw oudere installatie te onderhouden.

Adobe Stock 188442444

Alle centrale stooktoestellen op gas met een vermogen groter dan 20 kilowatt moeten een tweejaarlijkse onderhoudsbeurt krijgen. Deze wettelijke verplichting geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Tijdens het onderhoud van de gasketel voert een erkend technicus van MDO Utilities metingen uit en controleert hij de uitstoot van verbrandingsgassen. Daarnaast wordt de ketel gereinigd en indien nodig wordt de brander opnieuw ingesteld. Door het onderhoud ben je verzekerd van een goede en efficiënte werking van uw verwarmingsinstallatie. Achteraf ontvangt u van ons een geldig reinigings- en verbrandingsattest.

Is je cv-installatie ouder dan vijf jaar? Dan ben je ook verplicht om een verwarmingsaudit te laten uitvoeren. Op deze tabel met de precieze regels kan je meer informatie hieromtrent terugvinden.

Stookolie

Adobe Stock 168991976

Stookolie is beter gekend als mazout en wordt vaak gebruikt als brandstof voor een verwarmingssysteem. Een moderne stookolieketel en -brander kan mazout erg efficiënt omzetten in warmte.

Tegenwoordig zijn de meeste stookolieketels hoogrendementsketels (98%), wat impliceert dat je met mazout energiezuinig kunt verwarmen. Daarnaast ben je ook niet afhankelijk van een netwerk, dat vaak gepaard gaat met extra kosten. Je kan steeds zelf kiezen wanneer je uw mazouttank laat bijvullen, rekening houdende met de mazoutprijs van het moment.

MDO Utilities kan u assisteren bij de aansluiting van uw nieuwe stookolieketel of instaan voor het verplichte jaarlijkse onderhoud. Een goed onderhouden ketel is namelijk veiliger en zorgt voor meer rendement. Op deze manier kan je jaarlijks tot 10% op je energierekening besparen. Na de jaarlijkse controle ontvang je van ons een reinigings- en verbrandingsattest.

Naast onderhoud en eventuele herstellingen staan wij ook in voor de reiniging van uw ketel, brander en/of schouw.

Elektriciteit

Bij een elektrische verwarming wordt elektriciteit omgezet in warmte aan de hand van een installatie, bv. een elektrische radiator.

U kunt reeds gebruik maken van deze vorm van verwarming door aangesloten te zijn op het stroomnet. U zult zich nooit moeten bezighouden met de bevoorrading of opslag van brandstof.

Een elektrisch verwarmingssysteem staat garant voor goede prestaties en energiebesparing, indien u gebruik maakt van de juiste apparaten. De nieuwe modellen zorgen voor een optimaal comfort én zijn energiezuinig, in tegenstelling tot de oudere modellen. MDO Utilities kan u helpen bij de keuze van uw toestel én de installatie ervan.

Een elektrisch verwarmingssysteem is eenvoudig te installeren. Uw installatie dient te voldoen aan de wettelijke normen en de radiatoren dienen veilig bevestigd te worden op een plek naar keuze. Het materiaal is volledig modulair, wat betekent dat u alles kunt aanpassen hoe u het wilt. Alle apparaten staan los van elkaar en werken autonoom.

Tenslotte heeft u bijna geen onderhoudskosten, aangezien u wettelijk geen onderhoud dient in te plannen voor uw elektrisch verwarmingssysteem.

Adobe Stock 18178581

Groene Energie

Groene energie altijd duurzaam

Ecologisch verwarmen is een grote stap in de richting van een meer duurzame wereld. Rekening houdende met ons klimaat is het belangrijk dat we steeds minder beroep doen op fossiele brandstoffen. De overheid legt daarnaast meer en meer maatregelingen op en het is financieel interessant om gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Er zijn verschillende manieren om zelf groene energie op te wekken en te verbruiken. De meest gekende vorm van hernieuwbare energie voor particulieren is zonne-energie, maar ook geothermie (aardwarmte) en warmtepomp technologie kan dienst doen als een duurzame energiebron.

MDO Utilities kan u assisteren bij de installatie en onderhoud van onderstaande vormen van groene energie.

Zonne-energie

De zon is een dankbare natuurlijke energiebron, aangezien haar warmte kan omgezet worden naar elektriciteit en warm water.

Zonnepanelen vangen deze warmte op en via een thuisbatterij of het elektriciteitsnet wordt vervolgens elektriciteit opgewekt.

Voor uw sanitair of centrale verwarming kan je gebruik maken van een zonneboiler om uw water te verwarmen.

Qua rendement zijn zonnepanelen een van de meest interessante investeringen om zelf duurzame energie op te wekken.

Geothermie

Naast de warmte van de zon kan je ook gebruik maken van de aardwarmte om duurzame energie op te wekken.

Uw centraal verwarmingssysteem wordt gekoppeld aan een geothermische warmtepomp, die warmte uit de grond haalt.

Dit werkt aan de hand van sondes diep in de grond of aardcollectoren (een netwerk van ondergrondse leidingen).

Een grond-water warmtepomp is qua rendement zeer interessant, aangezien u het hele jaar lang gebruik kunt maken van deze vorm van hernieuwbare energie.

Warmtepomp technologie

Warmtepomp technologie maakt gebruik van de omgevingslucht als groene energiebron.

Dit kan zowel via een lucht-lucht warmtepomp (luchtverwarming) als via een lucht-water warmtepomp (vloerverwarming en/of het sanitair warm water).

In combinatie met zonnepanelen biedt deze vorm van duurzame energie een even groot rendement als geothermie.